0

დიდი ვერაფერი შვილია

როდესაც პიროვნება ან საგანი ვერ დგას მოწოდების სიმაღლეზე. იხმარება ძირითადად ასაკოვანი საზოგადოების წრეში, ახლგაზრდა ნათესავის ან მეზობლის შვილის დასახასიათებლად.

-როგორი ბავშვია?
-დიდი ვერაფერი შვილი..