0

ბიჭი პასპორტი მაჩვენე

გავრცელებული ფრაზა,რომელსაც იყენებენ ზროსლი ტიპები ბავშვებთან იმის დასამტკიცებლად ნამდვილად კაცია თუ არა.

-ბაბუ პასპორტი მაჩვენე
ამ დროს ბავშვი ჩაიხდის და მორცხვად აჩვენებს პასპორტს(პენისს)