0

ფეხი სუნთქავს?

გამოიყენება სავაჭრო ცენტრებში, ფეხსაცმლის შეძენისას. მშობელი, ძირითად შემთხვევაში კი დედა აუცილებლად სვამს ამ კთხვას თუ ფეხსაცმლის მორეგებისას კმაყოფილება შეატყო შვილს. თავის დაზღვევის საშუალება ფეხის ჩახურებისგან.

-ფეხი სუნთქავს?