0

ჩემმა მზემ

დაზუტებით არავინ იცის ამ სიტყვის განმარტება, თუმცა ყველა იყენებს და ყველა წინადადებაში ჯდება. მომდინარეობს "პრაიმ–შოუს" ჩოხოსანი სტუმრის აკვიატებული მონოლოგიდან.

–როგორ ფიქრობთ, ნამდვილად არსებობს იმის საშიშროება რომ ჩვენ წაგვართვან ქართველობა?
–......ჩემმა მზემ......ჩემმა მზემ.....ჩემმა მზემ(და ასე დაუსრულებლად)