0

ახიკვა

იგივე დაძაბული აკრეფვა.

-შენ ახიკე მარის ფული?
-არა, მე არ ამიხიკავს.
-აბა ვინ ახიკა?
-მარი ხეკს ხოლმე.