0

შემიტრიალდება

გაციება შემიბრუნდების აცდენილი ფორმა

-რას შვები გამოხვალ?
-ვერა გაციებული ვარ, მეშინია არ შემიტრიალდეს.