0

მოდი კიდე ჩავყაროთ

მომენტი როცა ყველას პირი აქ მოტყნული ისეთი მოწეულები ზიან მაგრამ გამოტყნაურდა ერთი პიროვნება და კიდე უნდა მოწევა და თავს თესლ ტიპად თვლის

რაშვებით მოდი კიდე ჩავყაროთ, და ამ დროს ყველა დუმს ვერ ეწევიან ფიზიკურად ...