0

ნაჭამიაქ

ეს სიტყვა გამოიყენება კაზინოში სადაც ერთი მოთამაშე ამცნობს და აფრთხილებს მეორე მოთამაშეს რომ თუ ამ აპარატზე დაჯდები შეიძლება შენც შეგიჭამოს მაგრამ შენ ფიქრობ თუ ნაჭამიაქ უეჭველი ამოუდებ

-ჩემი ძმა ნაჭამიაქ მაგ აპარატს
- აა ხარაშო ძმა იქნება დაიჭიროს ამის ..........