0

ჩემი კუტა კვერცხდება

ამ სიტყვას უმეტეს შემთხვევაში ხმარობს ხნიერი ბაბუა/პაპა თავისი შვილიშვილის მიმართ ,რაც გამოწვეულია დიდი ხნის უნახაობით

ასევე დამხმარე სიტყვებია: რამხელა გაზრდილა ეს ვირიშვილი, შენ მიაფსი მამაშენს და სხვა