1

ბაძანგალა

ბაძანგალა რამოდენიმე სიტყვის ერთობლიობაა : ბანძი, ძველი, გაცვეთილი

ლადოს ხო იცნობ?
ჰოო, მაგარი ბაძანგალა ტიპია