0

მიმიშვი მაგარს ჩავრთავ

ძირითადად ამ ფრაზას შევხვდებით საძმაკაცოს შეკრებაზე, ან მაშინ , როცა ვიღაც გამოიმასქნებული კლუბშია გაშტერებული მთვრალი და დიჯეისთან მიდის და ეუბნება ...

დნცკ დნცკ დნცკ
-ბიჭო მიმიშვი აბა ერთი მაგარს ჩავრთავ
....
დნნ დშნ დნნ დშნ
- დჯეი მიმიშვი მაგარს ჩავრთავ შენ ძმობას ვფიცავარ
...