0

ორი ზურგი აქვს

ფრაზა გამოიყენება ისეთი გოგოს ასაღწერად , რომელსაც პატარა მკერდი აქვს.

-სახეზე კარგია , მაგრამ ტანზე არ ვიცი.
-ბევრი ვერაფერი , ორი ზურგი აქვს .