0

ბიჭო რავი ბარხატნია რა

ადამიანთა კატეგორია რომლებიც მაგარი ყლე დაბოლილები არიან და არ აღიარებენ რო დედა აქვთ მოტყნული.

დაგაბოლა?ბიჭო რავი ბარხატნია რა.