0

მაგი კი!

გამოიყენება როდესაც რიტორიკულ ან სიმართლესთან შეუსაბამო კითხვას დაგისმევენ

(.....) : ფული გაქვს?
(.....) : მაგი კიი!
___________________