0

მაგარ ყ*ეზე ვართ !

კომენტარი, რომლითაც ერთ-ერთი მეგობარი საძმოს წევრებს ამცნობს, რომ უკანასკნელი იმედიც გადაიწურა.

მაგ. "მაყუთის გაჩითვის"