1

ეს ყლეა ხო?

იხმარება ახალგაზრდა ნორჩ მობირჟავე 13 წლის ბიჭის მიმართ

ბიჭი: წამო მაგარ ჩინელს მოგატყვნევინებ
ჭეშმარიტი საზოგადოება: ეს ყლეა ხო?