1

კაი რა შენ სულ გექნება :(

წინადადება, რომელსაც იყენებენ ბავშვები 4-7 წლამდე, გამოიყენება მეგობრისთვის თავის შესაცოდებლად როდესაც ის რამე ნივთს არ გთხოვნის.

-აუ მანქანა მათხოვე რა
-ვერა
-კაი რა, შენ სულ გექნება :(