1

იდღლოჩები

ერთგვარი მიმართვა გაბრაზების დროს როდესაც შენს გვერდით მყოფი ადამიანი უაზროდ იცინის შენ კი გინდა რომ სახეში ერთი "შეუბაბანო"

ნუ იდღლოჩები ქალო ამძვრა თავი