0

სწავლის საქმე როგორ მიდის?

კაცები ამ კითხვას უსვამეთ ბავშვებს. ბავშვი კი ვალდებულია უთხრას:კარგად. რადგან არ შერცხვეს მამასთან (ბიძასთან)

-სწავლის საქმეები როგორ მიდის?
-კარგად
-აბა რა შვილო კარგად უნდა ისწავლო