0

მუღამი მივცეთ რა!

გამოიყენებს სუბიექტი რომელიც ობიექტს (ან ობიექტებს) კარტს ეთამაშება და სურვილი აქვს თამაშის მერე წაგებულმა რამე იკისროს.

-კარტი ვითამაშოთ?
-ხო ოღონდ მუღამი მივცეთ რა! სიგარეტი იყოს.