1

რასკლადი

ქუჩური ტერმინი. საუბრის დასრულებისას შემაჯამებელი წინადადების საკვანძო სიტყვა

კაროვე ძმებოო, ასეთი რასკლადი დაჯდა რაააა...