0

შენ მასწავლი ფაზა ნოლს?

იხმარება სიკვდილამდე 5-10 წამით ადრეა. ონკრეტული პირი ამ წინად ადებას იყენებს მაშინ როცა ელექტროობაში ხარვეზი აქვს გასასწორებელი და და სხვას ამ ფრაზით აწყნარებს.

-დენმა არ დაგარტყას
-შენ მასწავლი ფაზა ნოლს?