წყალი სველია? - განმარტებები - ბიძერი
1

წყალი სველია?

ამ სიტყვას იყენებენ წყაროსტან გამვლელი მთვრალი კაცები.

როდესაც ბავშვები დაღლილები არიან და წყაროზე მიდიან ხვდება მთვრალი კაცი რომელიც ეკითხება, წყალი სველია?