0

მურწყუ

ინტერნეტსივრცის აღმოჩენა, რომელსაც ყველა აბიტურიენტი “ხმარობს”. პირდაპირაც და ირიბადაც უკავშირდება საატესტატო გამოცდებს. განსაკუთრებით პოპულარულია მარტიდან მაისამდე.

-აუ მგონი ვიჭრები
-შანსი არაა მურწყუზე რამდენი რაღაც გავაკეთეთ