0

პევეპე ბეთლი მოვცხოთ

ჩვეულ რითმაში მოქცეული ბილწსიტყვაობისა და დამამცირებელი ფრაზების ერთიანობა, რომელიც სრულიად განსხვავდება რეალური PVP-სგან. კერძოდ, ამ საქმიანობით დაკავებულნი არიან კერძო და საჯარო სკოლის 7-11 კლასელი ღლაბუცა ბიჭები დიდ შესვენებაზე.

-გავისროლე ტყვია, ჩემ ძმას მოხვდა, დაიჭრააააა... პრასტი ბრატ შენთვის არ მინდოდა