0

გალოვკა

მარიხუანას მომწიფებული ნაყოფი, რომელიც მოსაწევადაა გამზადებული.

"ერთი გალოვკაღა დამრჩა ვერ მოგაწევინებ"

0

გალოვკა

კანაფის ყვავილედი რომელიც გამაღლებს (გაბოლებს)

ცარიელა გალოვკაა