1

კარგად დაფიქრდით!

საკმაოდ გავრცელებული ფრაზა, რომელსაც გაიგონებთ ხელის მოწერისას ქართულ ტრადიციულ ქორწილში. აღნიშნული ფრაზით უმეტესწილად თავს იწონებენ მამრობითი სქესის წარმომადგენლები . მიუხედავად ხუმრობის არაეფექტურობისა , იგი დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს.

- კარგად დაფირდით, კარგად...