0

შოფელძაღლი

შოფელძაღლი, ამ სიტყვას ძირითადად პატარა ბავშვების მიმართ გამოიყენებენ , მიმმართველი კი ან თამადაა ან უბრალოდ ღიპიანი კაცი , ამ სიტყვას თან მოჰყვება ,,მამაშენს მიაფსი-მიაჯვი " თავზე.

-რავა ხარ შე შოფელძაღლო , რამხელა გაზდილხარ მამაშენს მიაფსი ზედ კეფაზე, აჰა შენ კიტრი წადი ირბინე ეხა