1

ორი ხე ტყეა?

საუკუნის ყველზე ყ*ე ვითომ ამოცანა

ერთი ათი წლის ბავშვი ეუბნება მეორეს ამ შეკითხვას და ისინი ამ ყ*ე ხუმბრობაზე სიცილისგან იჯვავენ

0

ორი ხე ტყეა?

საუკუნის ყველზე ყ*ე ვითომ ამოცანა

ერთი ათი წლის ბავშვი ეუბნება მეორეს ამ შეკითხვას და ისინი ამ ყ*ე ხუმბრობაზე სიცილისგან იჯვავენ