0

ჩა*ლეება

გამოიყენებული იქნა ერთადერთხელ ცოლის მიმართ გადამეტებული სიყვარულის გამოსახატად.სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობა დაუდგენელია.

ჩემი ჩაყლეება ცოლი