0

გუდვა

ერთიდაიგივე თემაზე ხანგრძლივი საუბარი რომელსაც შედეგი არ მოაქვს

გუშინ შეხვედრაზე მაგრად გაგუდა/მოგუდა სასტავმა, შუა ღამემდე მერიაში ვიჯექით...