0

კაი ბიჭობა თუ ტორტი

საკმაოდ გავრცელებული შეკითხვა , რომელიც აქტუალური იყო რამდენიმე წლის წინ . ამით ამოწმებდნენ , თუ რაოდენ განსწავლული იყო ბავშვი იმ პერიოდში.

- კაი ბიჭობა თუ ტორტი?
- ტორტი ძმაო კაი ბიჭი ისედაც ვარ!!!