0

პალასა გამექცა

ეს ფრაზა იხმარება, როდესაც ინდივიდს კარტის თამაში აღარ მისდის

-პალასა გამექცა რა, გავიხიშტე ამის დედა ვატირე.