0

გაშიმვა

მდგომარეობა როდესაც პიროვნება არის მეტად ნასიამოვნები. როცა ყველანაირ ამქვეყნიურ სიამეს მიიღებს და თან მაძღარია, ამბობს რომ გაშიმულია. სიტყვა უფრო მეტად გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში.
,,,გაშიმული" იგივე ,,გაჟიმულის" ეტიმოლოგიიდან იღებს სათავეს, მაგრამ აღნიშნავს ,,გაჟიმვას" უკიდურესად დადებითი შინაარსით.
,,გაშიმული" უნდა გამოითქვას ,,ი" ხმოვანსა და ,,შ" თანხმოვანის გაწელვით და ხმამაღლა წარმოითქმება.

,,მაგრად ვსვით და მოვწიეთ , ისეთი გაშიმული ვარ პროჭის გასაღები მაქვს დაკარგული"
,,ისე გავიშიმე რომ ფეხზე ვერ ვდგები"
,,მაგარი გაშიმული ვარ და ვკრუსუნებ"