ფეხი გაქვს თუ ლაფატკა - განმარტებები - ბიძერი
0

ფეხი გაქვს თუ ლაფატკა

მიმართულია ადამიანისკენ, რომელსაც 45+ ფეხის ზომა აქვს. ხშირ შემთხვევაში კითხვა რიტორიკულია.

რა იყო ფეხი გაქვს თუ ლაფატკა?