0

ოჯახი დალოცე

ეს ხშირია ქართულ სუფრაზე სადაც ერთი სტუმარი რომელიც არ სვამს მორე სტუმარს ეუბნება ამ წინადადებას

ჰე ოჯახი დალოცე და წავედით...