0

ე ვასია!

ეს ფრაზა გამოიყენება საკუთარი სახელისა და პიროვნების უკეთ წარმოჩენისა და შენი დაკნინებისათვის.

-ე ვასია, ამას ვის უტოვებ?