0

ჟივუჩი

ითქმის პიროვნებაზე, ვისაც ბევრი ხიფათი გადახდენია და მაინც სახსალამათი გამოსულა, უვნებელი და თითქოს არაფერი შემთხვევია კვლავ აგრძელებს ხიფათიან ცხოვრებას

მაგარი ჟივუჩია შეჩემა, ტიპს არაფერი ემართება