0

ერთმა გატეხა/გაასხა/ჩაიჯვა

ხმარობენ გულდაწუხრებული ახალგაზრდები რომლებსაც ერთმა თამაშმა შეუშალა ხელი მოეგოთ ნანატრი თხუტმეტი ლარი.

დაჯდა გუშინდელი ბილეთი? - არა, ერთმა გატეხა