0

მაზილა

გამოიყენება პირის მიმართ, რომელიც აფუჭებს დარტყმას,სროლას...(გამოიყენება ძირითადად სპორტის სახეობებში)

(სიტუაცია სტადიონზე)
-კიდე ააცილა დარტყმა
- თუ რა მაზილაა