0

ყლისინგი

ანუ როდესაც ყლეზეე იკეთებ პირსიინგს
ძირითადად ყლის თავზეე

.