0

კირპიჩა

ტიპი რომელიც დედებს ტყნავს და ჭერში აწყობს

მაგალითად კობლე კობლებს თლის და ჭერში აწყობს, ხოლო კირპიჩა დედებს ტყნავს და ჭერში აწყობს