0

დავასება

შუალედური დადებითი გრძნობა რომელიც გამოხატულია, საპირისპირო სქესის მიმართ. არ გამოირჩევა სტაბილურობით და ღრმა ემოციური ფაქტორით, გამოწვეულია ობიექტის ერთი რაღაც ქმედებით ან ორი კარგი თვისებით.

- თათას იცნობ ძმა?
- იმას დიდი მკერდი რო აქვს?
- ჰო
- კი, მაგრად მევასება

(წინადადებაში მოცემულია მოთხრობით ფორმაში)