3

კიშკის გახსნა

არა-რაციონალურად მოშიება. ხშირად გამოიწვევა მარიხუანას მოწევის შემდეგ.

"მერაბ, კიშკა გამეხსნა და ალადები წამოიღე რა!"

0

კიშკის გახსნა

ნებისმიერი სახის საკვების მზარდი მოთხოვნილება, მოშიებისაგან განსხვავებით, კიშკის გახსნა ზოგჯერ სპონტანურად და უნებლიედ ხდება, განსაკუთრებით მარიხუანას ზემოქმედებისქვეშ იჩენს თავს და მაგრად ასწორებს

კიშკა გაეხსნა

0

კიშკის გახსნა

ნებისმიერი სახის საკვების მზარდი მოთხოვნილება, მოშიებისაგან განსხვავებით, კიშკის გახსნა ზოგჯერ სპონტანურად და უნებლიედ ხდება, განსაკუთრებით მარიხუანას ზემოქმედებისქვეშ იჩენს თავს და მაგრად ასწორებს

კიშკა გაეხსნა