0

რამე ხო არ გაქვს?

ამ კითხვას უფრო ხშირად კლუბებში გაიგონებთ. რამეში იგულისხმება ნებისმიერი რამ, რაც დროებით ამქვეყნიური ცხოვრებიდან მოგწყვეტთ.

ბრად, რამე ხო არ გაქვს?