0

დავაი

გამოიყენება აბსოლუტურად ნებისმიერ კონტექსტში.

-დავაი?
-დავაი!!