არწივი უნდა დასვა? - განმარტებები - ბიძერი
0

არწივი უნდა დასვა?

როცა მეგობარი გთხოვთ ახალ გაკიდებულ სიგარეტს, რომელიც ჯერ ნახევრამდეც კი არ ჩაგიწვავთ.

- მომე რა გეყოს
- რად გინდა არწივი უნდა დასვა?