0

სტოტიში

გამოიყენება დაცემინების დროს,ფულის შოვნის მარტივი გზა.

-სტოტიში!
-გაიხარე პაპალამ ძმა.

0

სტოტიში

დაცემინების შემდეგ ამ სიტყვის მთქმელი პოტენციურად 50000 ს მფლობელი ხდებოდა, რადგან დამცემინებელს აუცილებლად "პაპალამ" უნდა ეთქვა

-აფციი
-სტოტიში
-პაპალამ