0

პაშოლ

გადი ძაღლოს რუსული ვარიანტი, რომელიც უნივერსალურია და ძაღლის დევნის თავიდან აცილების უებარი წამალია

-ფუჰ მაწანწალა ძაღლი მოგვდევს
-პაშიოლ, პაშიოლ
-ვა ესმის ამ შობელძაღლს