0

გერმანეთი

იგივე გერმანია უბრალოდ ამ კატეგორიის ხალხი ფიქრობს რომ ყველა ქვეყანა ,,თი"_ზე მთავრდება.

გერმანეთი,შვეიცარითი,აზერბაიჯანეთი,ჰოლანდიეთი და ა.შ